Adress: Marknadstorget 23, 233 31  SVEDALA

Bokning: 0709-41 36 54

Spädbarnsmassage

Spädbarnsmassage är en urgammal konst som skänker djup samhörighet med den individ som barnet är. Det hjälper oss att förstå babyns specifika, icke-verbala språk och att svara med kärlek och lyhördhet. Det stärker oss som föräldrar, eftersom den ger oss en möjlighet att verkligen lära känna det egna barnet och tack vare det reagera och handla i överensstämmelse med barnets unika behov. Ett barn som får sin röst hörd, vars hjärta är fyllt och som omges av kärlek växer inte upp till en självisk och krävande person, utan flödar av kärlek och ger av sig själv på ett naturligt och osjälviskt sätt. Barnet lär sig känna igen sund, respektfull kroppskontakt genom att uppleva sådan beröring. Det lär sig självdisciplin genom att iaktta sina föräldrar och ta efter. De djupa, känslomässiga band som skapas under spädbarnstiden lägger grunden för ett helt liv av tillit, oräddhet, lojalitet, tillförsikt och kärlek. / Vimala McClures bok Spädbarnsmassage.

Kursstart: Löpande, när vi är minst fem stycken i en grupp. Torsdagar kl.10.00

Pris: 950 kr - Lätt fika, kurskompendium och massageolja ingår

Kurslokal: Herman Hansgatan 41, Svedala

Kursupplägg: Vi träffas tillsammans, föräldrar, barn och instruktör fem gånger under 1-1,5 tim varje gång. Båda föräldrarna är välkomna tillsammans med sin baby. 

Ålder: Det är aldrig för sent att börja massera sitt barn, men en utmärkt tid att börja är från ca en dryg månad och före barnet börjar krypa.

Ur kursinnehållet:

  • Stegvis introduktion till massagen
  • Teoretisk bakgrund kring spädbarnsmassage
  • Massage och kroppsspråk
  • Massage vid magknip
  • Större barn och massage
  • Avslappningsövningar
  • Olika diskussionsämnen (t ex barn och gråt, stress/avslappning)

"Beröring, smek och massage är näring för det späda barnet.
En näring lika oumbärlig som mineraler, vitaminer och proteiner”// Dr Frédérick Leboyer